Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent sdsd

חיסכון לעתיד המשפחה

השקיעו בעתיד שלכם עם מיטב דש גמל להשקעה

תכנית חיסכון נזילה, המאפשרת הפקדה חודשית קבועה

  • דמי ניהול אטרקטיביים (0.7% לשנה מהצבירה)
  • הפקדות חודשיות ו/או הפקדה חד פעמית לנוחיותכם
  • ניתן להפקיד עד 70,000 ש"ח בשנה
  • נזילות מלאה- ניתן למשוך את הכסף בכל עת
  • פטור מלא ממס במשיכה כקצבה, החל מגיל 60